Stoelmassage in heel Nederland
06-51979075
www.stoelmassagehouten.nl

Privacy Verklaring StoelmassageHouten.nl

Stoelmassage op locatie in heel Nederland

StoelmassageHouten.nl hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
StoelmassageHouten.nl verwerkt je persoonsgegevens alleen wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Indien je klant wordt van StoelmassageHouten.nl, of om een andere reden persoonsgegevens aan StoelmassageHouten.nl verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

StoelmassageHouten.nl, gevestigd aan Dorpsstraat 46, 3991 BZ Houten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mark Middelweerd is eigenaar en verantwoordelijke van StoelmassageHouten.nl. Hij is te bereiken via info@stoelmassagehouten.nl of 06-51979075.

Welke gegevens verwerkt StoelmassageHouten.nl en voor welk doel?

StoelmassageHouten.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, geïnteresseerd bent in onze diensten en/of onze diensten helpt uitvoeren. De gegevens zijn vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Klanten / geïnteresseerden:

 • Voor- en achternaam van contactpersoon en gebruikers stoelmassage/Reset-traject
 • Geboortedatum van gebruikers stoelmassage/Reset-traject
 • Factuuradres van contactpersoon/opdrachtgever en adresgegevens waar massages uitgevoerd worden/deelnemers Reset-traject
 • Telefoonnummer van contactpersoon/opdrachtgever en gebruikers stoelmassage/Reset-traject
 • E-mailadres van contactpersoon/opdrachtgever en gebruikers stoelmassage/Reset-traject
 • Gezondheidsgegevens van de gebruikers van de stoelmassages/Reset-traject, die voor de juiste uitvoering van de stoelmassages/Reset-traject van belang zijn

Masseurs die voor StoelmassageHouten.nl werken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Diploma’s en vaardigheden
 • Bankrekeningnummer

StoelmassageHouten.nl verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:

 •  je verstrekt de gegevens zelf, bijvoorbeeld bij registratie via de online agenda of via e-mail.
 • we verkrijgen de gegevens van derden (bijvoorbeeld opdrachtgever), voor zover wettelijk toegestaan.
 • de gegevens worden gegenereerd omdat je onze diensten gebruikt.

StoelmassageHouten.nl verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het maken en wijzigen van afspraken.
 • Je e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van StoelmassageHouten.nl
 • Je naam, geboortedatum en gezondheidsgegevens worden gebruikt in het intakeformulier. Alleen de gezondheidsgegevens die voor de juiste uitvoering van de stoelmassages van belang zijn zullen gevraagd worden.  

Bewaartermijnen

StoelmassageHouten.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en wettelijk voorgeschreven is.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 • Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft StoelmassageHouten.nl passende technische en
  organisatorische maatregelen getroffen.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt StoelmassageHouten.nl gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker (bijv. online reserveringssysteem, versturen nieuwsbrieven). Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.
 • Alleen personen die daar vanwege hun functie een belang bij hebben kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Inzagerecht, verwijdering , vragen en klachten
Via info@stoelmassagehouten.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Gegevens in de online agenda zijn, na inloggen, zelf te wijzigen bij ‘instellingen’.
Wij sturen e-mails bij belangrijke gebeurtenissen, toekomstige massagedagen, tips en tricks en informatie over StoelmassageHouten.nl. Wil je deze e-mails niet ontvangen dan kan je je onderaan de betreffende e-mail afmelden.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop StoelmassageHouten.nl je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Het kan voorkomen dat het in dit privacyreglement opgenomen beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan om ons privacyreglement regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zullen wij je informeren over wijzigingen.
Als je vragen hebt over dit privacyreglement, neem dan contact op via info@stoelmassagehouten.nl

StoelmassageHouten.nl
Dorpsstraat 46
3991 BZ Houten
info@stoelmassagehouten.nl

×

Hi, Mark van StoelmassageHouten.nl hier, wil je een afspraak maken of meer info over stoelmassage op locatie? Laat het gerust weten.

× Neem contact op via whatsapp